matteochno

Gå till innehållet

Huvudmeny

bygga högt

teknik > år 7

Lärandemål
Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer  

  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö


Centralt innehåll
Genom undervisningen ska du få träffa på dessa delar ur det centrala innehållet:

  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och  

  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning,örslag till lösningar, konstruktion och övning.

  • Hur faserna i arbetsprocessen samverkar


Undervisning
Du kommer att få bygga både digitalt och analogt.

Bedömning
Det som bedöms är HUR du:
Arbetar under lektionerna
Hur du kommer vidare i dataspelen
Hur du kan berätta om dina upptäckter
Underlag för bedömning är:
Level i spelet
Skriftlig uppgift

Länkar:


Bedömningsmatris

 

Kunskapskrav

 

E

C

A

Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.  

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter  och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om  likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter  och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur  olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang  om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om  hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn