matteochno

Gå till innehållet

Huvudmeny

ekologi sortering

NO > biologi > år 7

Lärandemål
Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i biologi
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

(Dessutom kommer du att få lära dig använda Wikispaces samt digitala bilder och bildöverföring)

Centralt innehåll
De delar av det centrala innehållet i LGR11 som kommer att behandlas är:
Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
Historiska och nutida upptäckter inom biologi och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi

Undervisning
Del 1: leta efter växter
Gå ut och leta efter växter.
Fotografera dina växter en och en med neutral bakgrund
Skriv om någon av dina växter, var noga med att skriva vilken grupp den tillhör.
Texten kommer vi senare publicera tillsammans med bilden på Wikispaces och vi kommer också att skriva om de olika växtgrupperna.

Bedömning
Det som bedöms är HUR du:
Genomfört växtplockningen (fältstudien)
Skrivit texterna i Wikispaces
Svarat på frågorna på provet.

Underlag för bedömning är:
Ditt arbete på lektionerna
Dina wikis
Det skriftliga provet

Resurser:
Din biologibok
filmerna på Studi.se
Wikipedia mm

Länkar:
wikispaces
studi.se

Bedömningsmatris

 

Kunskapskrav

förmågor:

E

C

A

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband  i människokroppen, naturen och samhället.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner  och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner  och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner  och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga  upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några  centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala  naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

genomföra systematiska undersökningar i biologi

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och  även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och  även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och  även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn