matteochno

Gå till innehållet

Huvudmeny

idrottsutrustning

teknik > år 7

Lärandemål:
Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga  att:
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,
identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid

Centralt innehåll:
Genom undervisningen ska du få träffa på dessa delar ur  det centrala innehållet:
Betydelsen av egenskaper, till exempel drag-och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material  i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Undervisning
Du kommer att jobba enskilt med ett skriftligt inlämningsarbete som handlar om någon typ av utrustnings som används vid  idrott.


Bedömning
Det som bedöms är HUR du:
Använder teknikens begrepp och uttrycksformer
Hur du dokumenterar och beskriver utrustningen
Underlag för bedömning är:
Den skriftliga inlämningsuppgiften


Bedömningsmatris

 

Kunskapskrav

Förmågor:

E

C

A

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar  eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar  eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven gör välutvecklade 5 dokumentationer av arbetet med skisser, modeller,  ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö,

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur  olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang  om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om  hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ  som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några  föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur  några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur  några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn