matteochno

Gå till innehållet

Huvudmeny

mekanik

NO > fysik > år 7

Lärandemål
Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:
använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör  energi, teknik, miljö och samhälle
genomföra systematiska undersökningar i fysik
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
(Dessutom ska du lära dig använda OneNote och SkolportalN.)

Centralt innehåll
De delar av det centrala innehållet i LGR11 som kommer att behandlas under detta område  är:
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan  användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö samhälle och människors levnadsvillkor.
Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Undervisning
Del1: Lekplatsbesök
Gå till en lekplats
Prova leksakerna och fota dem.
(Koncentrera er på gungor, gungbrädor, rutschkanor, karuseller och andra leksaker som man rör sig med.)
Lägg in fotona (minst 3) från lekplatsen i din OneNote
Skriv en kort text till hur det känns när man använder "lekredskapen"
Fundera på vad som påverkar rörelsen/känslan
Skriv ner dina tankar under bilden.
Lägg dina 3 bilder i mappen Fyisk-Lekplats på skolportalen i klassens bilder

Del 2: Systematisk undersökning
Fundera i grupper: Hur skulle man kunna undersöka vad som påverkar rutschkanan, gungan, gungbrädan, karusellen, kanske någon balansgrej?

Hur ska ni ta reda på vad som påverkar?
Vad behövs för material?
Vad kan man läsa på för något?
Göra laboration/undersökningen i gruppen och skriva labb-rapport. (rapporten skrivs enskilt)

Del 3: föreläsning om kraft och rörelse
Läraren kommer att hålla genomgång och visa på dessa fenomen/begrepp:
dragningskraft, kraft och motkraft
friktion
pendelrörelse
hävstång
stödyta-tyngdpunkt
rörelse
centralrörelse
fritt fall
tröghet
massa och tyngd

Del 4: egna studier
Hitta "leksakerna" från lekplatsen i boken kapitel 6 och 11.
Läs lite om dem och försök svara på några av frågorna i boken.

Bedömning
Det som bedöms är HUR du:
använder kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som  rör energi, teknik, miljö och samhälle,
genomför systematiska undersökningar i fysik, och
använder fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Underlag för bedömning är:
Din labbrapport
Det skriftliga provet
Ditt deltagande under lektionerna.

Bedömingsmatris

 

Kunskapskrav

förmågor

E

C

A

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor  som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
(bedöms i provet)

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och  skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och  skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och  skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument  på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument  på ett sätt som för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument  på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

genomföra systematiska undersökningar i fysik


(bedöms i lab-rapporten)

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt  och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till  att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger  förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i  relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller,  diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller,  diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med  tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen  och samhället

(bedöms i provet)

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser  i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där  företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser  i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn